Hämtning

Du bör använda binärpaketen som tillhandahålls för ditt operativsystem om du inte vill testa de senaste versionerna. Källkodspaket finns dock också tillgängliga.

Denna sida nämner för närvarande gtkmm 3-binärpaket. Vi kommer att uppdatera denna sida så snart som binärpaket för gtkmm 4 görs tillgängliga.

Binär

Du kan finna olika RPM- och deb-filer från tredje part på internet, men endast de som listats här har godkänts av gtkmm-gruppen. Uppmana gärna din Linuxdistribution att tillhandahålla officiella gtkmm-paket.

 • Debian GNU/Linux:
  apt-get install libgtkmm-3.0-dev
  . Dessa projektsidor kanske ger status.
 • Fedora/RedHat Linux: Använd
  yum install gtkmm30-docs
  för att få tag på exekverings-, utvecklings- och dokumentationspaket.
 • Gentoo Linux: Hämta dev-cpp/gtkmm.
 • SuSE Linux: Använd yast för att installera gtkmm3-devel.
 • Ubuntu Linux:
  apt-get install libgtkmm-3.0-dev
 • Windows: Här finns en installerare.
 • SUN, IBM AIX, SGI IRIX, HP-UX, Tru64 (gcc eller plattformskompilatorerna): The Written Word erbjuder binära gtkmm-paket med pakethantering.

Berätta för oss om andra.

Källkod

Versioner med jämna nummer (som 3.16.x) är stabila. Versioner med udda nummer (som 3.15.x) är instabila utvecklingsversioner.

Krav

GTK

Du kan hämta källkoden för GTK och GNOME från download.gnome.org/sources/.