Sändlista

Var finns sändlistan för gtkmm?

Vilka ämnen är lämpliga på listan?

Sändlistorna används för diskussion om utveckling, förslag och förbättringar av C++-omslagen själva. Där pågår också diskussion om omslagets användning. Frågor om den underliggande uppsättningen GTK-komponenter har större sannolikhet att få ett snabbt svar på Discourse-plattformen. Fel kan hellre rapporteras och diskuteras i GitLab-ärenden och merge-förfrågningar.

Listarkiv

Meddelandearkivet kan hittas på:

MARC arkiverar även meddelanden från innan 2002 och har en mer pålitlig sökmotor.

IRC-kanal

Vi diskuterar också utveckling i #c++-kanalen på irc.gnome.org, men frågor är mer troliga att få ett ordentligt svar på sändlistan. Sändlistan arkiveras också, så andra kan dra nytta av svaren.