Η gtkmm είναι η επίσημη διεπαφή C++ για τη δημοφιλή βιβλιοθήκη GUI GTK+. Επισημάνσεις περιλαμβάνουν επανακλήσεις με ασφάλεια τύπων και μια περιεκτική ομάδα γραφικών στοιχείων που είναι εύκολα επεκτάσιμα μέσα από κληρονομικότητα. Μπορείτε να δημιουργήσετε διεπαφές χρήστη είτε σε κώδικα με το σχεδιαστή διεπαφής χρήστη Glade, χρησιμοποιώντας Gtk::Builder. Υπάρχει εκτεταμένη τεκμηρίωση που περιλαμβάνει αναφορά API και ένα εγχειρίδιο.

Το gtkmm είναι ελεύθερο λογισμικό που διανέμεται κάτω από την Γενική Δημόσια Άδεια Βιλιοθήκης GNU (LGPL).

gtkmm follows the official GNOME Platform Bindings release schedule. This guarantees API/ABI-stability and new releases on a predictable schedule, delivering C++ API for the underlying GTK+ and GNOME APIs as soon as possible.

Λειτουργίες

 • Χρήση κληρονομικότητας για παραγωγή προσαρμοσμένων γραφικών στοιχείων.
 • Χειριστές σήματος με ασφάλεια τύπου, σε τυπική C++.
 • Πολυμορφισμός.
 • Χρήση της τυπικής βιβλιοθήκης C++, συμπεριλαμβάνοντας συμβολοσειρές, περιέκτες και επαναλήπτες.
 • Πλήρης διεθνοποίηση με UTF8.
 • Πλήρης διαχείριση μνήμης C++
  • Σύνθεση αντικειμένου
  • Αυτόματη αποκατανομή δυναμικά κατανεμημένων γραφικών στοιχείων.
 • Πλήρης χρήση ονοματοθεσίας C++.
 • Χωρίς μακροεντολές.
 • Ανεξαρτήτως πλατφόρμας: Linux (gcc), FreeBSD (gcc), NetBSD (gcc), Solaris (gcc, Forte), Win32 (gcc, MSVC++ .Net 2003, 2005, 2008), MacOS X (gcc), άλλα
 • Ελεύθερο λογισμικό και δωρεάν και για ανοικτό κώδικα και για ιδιοταγή ανάπτυξη.
 • Συζητημένο, σχεδιασμένο και υλοποιημένο δημόσια.

Άλλες βιβλιοθήκες σχετικές με gtkmm

gnomemm

Το gtkmm είναι ένα πακέτο εργαλείων GUI και τίποτα περισσότερο και προσπαθεί να είναι το άριστο πακέτο εργαλείων GUI της C++. Αυτή η εντολή δεν καλύπτει τις γενικές δομές δεδομένων της C++, έναν αναλυτή XML, ή μια πρόσβαση βάσης δεδομένων. Ακόμα και το σύστημα σήματος/θέσης είναι μέρος μιας ξεχωριστής βιβλιοθήκης (libsigc++). Ωστόσο, το gtkmm έχει σχεδιαστεί να δουλεύει καλά με όλες τις άλλες βιβλιοθήκες C++.

Οι βιβλιοθήκες gnomemm καλύπτουν μερικές από αυτές τις άλλες εργασίες, αλλά είναι προαιρετικές.

libsigc++

Επίσης, βεβαιωθείτε για τον έλεγχο των συνοδευτικών βιβλιοθηκών μας, glibmm (συμβολοσειρές UTF8, νήματα, κλπ) και libsigc++ (σήμα/θέση).

Άλλα

Βεβαιωθείτε ότι ελέγξατε το Bakery, έναν σκελετό για δόμηση εφαρμογών gtkmm/gnomemm. Επιτρέπει τη χρήση της αρχιτεκτονικής εγγράφου/προβολής.