Ytterligare resurser

Tillgängliga komponenter

Förutom omslagen som distribueras med gtkmm och gnomemm så finns ytterligare komponenter och bibliotek tillgängliga från andra källor.

gtkmm-verktyg

  • Glade Användargränssnittsdesigner för GTK, glades UI-filer kan användas från ett gtkmm-program genom att använda Gtk::Builder
  • glademm glade-modul för att automatiskt generera gtkmm-kod (observera: glademm är annorlunda än libglademm eller Gtk::Builder)
  • Bakery Document/View-modell

Program som använder gtkmm

Om inget annat lyckas så kan det vara bra att titta på källkoden för andra projekt som använder samma verktygslåda.

Använder gtkmm:

Använder gtkmm 2.0/2.2:

Använder gtkmm 1.2: