Επισκόπηση τεκμηρίωσης

This documentation is for the gtkmm-4.0 API, where nothing else is said. There is an older gtkmm API, called gtkmm-3.0, which can be installed in parallel. The gtkmm-3.0/gtkmm-4.0 names refer to the API/ABI series and not the release version. For instance, gtkmm 3.24.0 is a version of the gtkmm-3.0 API.

There are even older API versions, such as gtkmm-2.4. Those versions are no longer supported.

Dependencies of gtkmm-3.0 and gtkmm-4.0 are listed in a gtkmm-list post.

Ξεκινώντας με το gtkmm

Μπορείτε να αρχίσετε με την ανάγνωση του διαδικτυακού βιβλίου Προγραμματισμός με gtkmm.

Contents of the whole online book, gtkmm-3.0.

Contents of the whole online book, gtkmm-4.0.

Επιλεγμένα κεφάλαια:

Πρόσθετες ενότητες

API reference documentation for other C++ modules, such as pangomm, gstreamermm, libgdamm, goocanvasmm, etc, is also available from the developer-old.gnome.org C++ Bindings section. However, this website is not updated any more.

Άλλες πληροφορίες

Παραδείγματα

Sometimes you need to look at examples to figure out how something should work. Many examples are included in the gtkmm book, but you can also view them online: gtkmm examples