Γίνεται λήψη

You should use the binary packages provided for your operating system unless you wish to test the latest versions. However, source packages are available as well.

This page mentions gtkmm 4 binary packages. To find corresponding gtkmm 3 packages, in most cases just change «4» to «3».

Binary

Μπορεί να βρείτε μια ποικιλία RPMs τρίτων και debs στο διαδίκτυο, αλλά μόνο αυτά που είναι καταχωρισμένα εδώ έχουν εγκριθεί από την ομάδα gtkmm. Παρακαλώ ενθαρρύνετε τη διανομή Linux σας να παράσχει επίσημα πακέτα gtkmm.

 • Debian GNU/Linux:
  apt-get install libgtkmm-4.0-dev
  These project pages might give status.
 • Fedora/RedHat Linux: Use
  yum install gtkmm4.0-devel
  to get the runtime and development packages.
 • Gentoo Linux: Get dev-cpp/gtkmm.
 • SuSE Linux: Use yast to install gtkmm4-devel.
 • Ubuntu Linux:
  apt-get install libgtkmm-4.0-dev
 • Windows: Here is an installer.
 • SUN, IBM AIX, SGI IRIX, HP-UX, Tru64 (gcc or the platform compilers): The Written Word offer binary gtkmm packages, with package management.

Παρακαλούμε πείτε μας για τα άλλα λειτουργικά.

Source

Even-numbered versions (such as 4.8.x) are stable. Odd-numbered versions (such as 4.7.x) are unstable development versions.

Απαιτήσεις

GTK

You can download GTK and GNOME source code from download.gnome.org/sources/.